LEGFRISSEBB HÍREK

Érdekképviselet

A brüsszeli HUNINEU Iroda küldetése, hogy a külhoni magyar közösségek érdekeit megjelenítse és – együttműködve az érintett magyar közösséggel – érvényesítse az európai színtéren. Ennek megfelelően az Iroda feladata, hogy tájékoztassa az brüsszeli diplomáciai, politikai közélet szereplőit és az uniós intézmények dolgozóit a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről, terveiről, céljairól és érdekérvényesítő tevékenységet fejtsen ki érdekükben.

EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK

Az európai polgári kezdeményezés egyedülálló módja annak, hogy az uniós polgárok irányt szabjanak az EU jövőjének. Ha egy kezdeményezést legalább egymillióan támogatnak EU-szerte, a Bizottság dönt arról, hogy milyen lépéseket tegyen. 2012. április 1-jétől a lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamoknak legalább az egynegyedét képviselő 1 millió polgár kérje az Európai Bizottságot, hogy a hatáskörébe eső területeken jogszabályra irányuló javaslatot tegyen.

TOVÁBB

Programok

A HUNINEU Iroda változatos tevékenységgel igyekszik eleget tenni feladatának, a kultúrdiplomácia eszközeitől a szorosan vett lobbizásig széles a skála: törekszünk arra, hogy megjelenítsük a magyar nemzetrészek alkotóinak munkásságát, lehetőséget biztosítsunk a magyar kultúra megismerésére, ezzel párhuzamosan megragadunk minden alkalmat arra, hogy a döntéshozók elé tárjuk a magyar közösségek problémáit és a lehetséges megoldási javaslatokat.

A HUNINEU Iroda

Az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért a magyarországi parlamenti pártok által létrehozott szervezet, amelynek célja, hogy megfelelően tájékoztassa az európai uniós közvéleményt és intézményeket a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről, terveiről, céljairól. Az Alapítvány tevékenységével segíti a külhoni magyar közösségek érdekérvényesítését is. Ennek hatékony megvalósítása érdekében, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2007. szeptember 14-i döntése értelmében az Alapítvány létrehozta a Brüsszelben működő Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseleti Irodáját (a továbbiakban: HUNINEU Iroda).

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve, illetve vagyonának kezelője a Kuratórium, amelynek elnöke az Országgyűlés mindenkori elnöke, azaz jelenleg Kövér László házelnök úr.

Az Alapítvány Budapesten működő Igazgatósága az Alapítvány és a HUNINEU Iroda folyamatos működését, valamint a Kuratórium munkáját segítő szerv.

Az Alapítvány a céljait szolgáló feladatok ellátását elsősorban a HUNINEU Irodán keresztül végzi. A HUNINEU Iroda létrehozásával az Alapítvány egy olyan szervet hívott életre, amely naprakész információval tud szolgálni az Európai Unió intézményei, illetve a körülöttük zajló diplomáciai élet szereplői számára a magyar közösségek helyzetéről, törekvéseiről, valamint a magyar nemzetpolitika fejleményeiről. Az Alapítvány Brüsszelben, Strasbourgban és az egyes magyar nemzeti közösségeknél szervezett rendezvények útján is igyekszik az érdekérvényesítést erősíteni. Emellett tájékoztatja a kisebbségi kérdéssel foglalkozó magyarországi intézményeket és a határon túli magyar szervezeteket az Európai Unió intézményeiben zajló azon folyamatokról, amelyek közvetlenül, vagy közvetve érintik a nemzetpolitika helyzetét és meghatározhatják a magyar nemzetpolitika irányait. Ennek érdekében az iroda főbb feladatai közé tartozik a tájékoztatás, a tájékozódás, a határon túli magyarság jelenlétének biztosítása, a szervezés, a kapcsolattartás, illetve a működtető Alapítványnak és azon keresztül a HUNINEU Iroda felállítását kezdeményező KMKF-nek való beszámolás. A HUNINEU Iroda feladatait jelenleg Schnörch Annamária, az Iroda munkatársa látja el.

Megszakítás