Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű polgári kezdeményezés egy Európa őshonos nemzeti kisebbségei megsegítésére alapított nemzeti kezdeményezés, mely azt célozza meg, hogy a kisebbségi nemzeti régiók európai uniós kohéziós pénzekhez juthassanak közvetlenül a brüsszeli kasszából.  Forrás itt.

EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK

2012. április 1-jétől a lisszaboni szerződés értelmében vadonatúj eszköz áll az uniós polgárok rendelkezésére, amely lehetővé teszi, hogy részt vegyenek az EU politikájának alakításában. A Lisszaboni Szerződéssel hatályba lépő polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamoknak legalább az egynegyedét képviselő 1 millió polgár kérje az Európai Bizottságot, hogy a hatáskörébe eső területeken jogszabályra irányuló javaslatot tegyen.

tovább

 

Mit tartalmaz, milyen célokat tűz ki?

Európa őshonos nemzeti kisebbségei jelen pillanatban, a 21. században, megmaradásukért küzdenek. Kormányaik ugyanis nem támogatják megfelelően fejlődésüket, nem segítik elő megmaradásukat. A Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés célja, hogy az EU egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Az uniós támogatások elosztásánál a legtöbb helyen ugyanis burkoltan hátrányba szorítják azokat a régiókat, ahol a kisebbséget jelentő nemzeti lakosság van többségben. Forrás: itt.

Mikor, hogy kezdődött?

A Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Polgári Bizottsága nyújtotta be az Európai Bizottság részére 2013-ban a „kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című anyagát, melyet az EB elutasított. Ezért a kezdeményező bizottság a EU luxemburgi Törvényszékén megtámadta az elutasítást. A bíróság első esetben elutasította a pert, de a polgári bizottság fellebbezett és másodszorra 2019. márciusában az EB megsemmisítette az elutasító határozatot, majd két hónappal később nyilvántartásba vették a kezdeményezést, amivel elkezdődött az aláírásgyűjtés.

Egy év állt rendelkezésre, hogy megszerezzék 7 országból a több mint 1 millió aláírást, amely részben sikerült, 2020. május 7-én éjfélig több mint 1 millió aláírás gyűlt össze, de csak három országból (Magyarország, Románia, Szlovákia). Ám a koronavírus és az aláírásgyűjtés hajrájában kialakult technikai helyzet miatt az EB meghosszabbította 6 hónappal az aláírásgyűjtés időintervallumát.

 Az aláírásgyűjtés sikere

Az adott ország adatait az ország fölé húzott egérrel lehet megtekinteni. A zöld színnel jelzett országokban sikeres volt az aláírásgyűjtés!

 Mérföldkövek

2021
május 7.

Több mint 1 millió aláírás 11 országból

Az európai kampány sikerének köszönhetően 1.167.571 aláírást gyűjtöttek össze és ezzel 11 országban (Írország, Spanyolország, Belgium, Lettország, Litvánia, Svédország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia) lépték át a polgári kezdeményezések szabályozásában előírt küszöböt.

február 19.

További hosszabbítást ad az EB

Az Európai Bizottság további három hónappal hosszabbította meg a már regisztrált európai polgári kezdeményezések határidejét a pandémia miatti kihívások leküzdése érdekében. A további három hónap minden olyan polgári kezdeményezésre érvényes, amelyek az aláírásgyűjtő fázisban vannak. Az első határidő hosszabbítására 2020. júliusában került sor, majd másodszor a bizottság plusz három hónapot adott a kezdeményezések szervezőinek. Az új szabályozás értelmében az SZNT aláírásgyűjtő kampánya május 7-e éjfélig tart.

2020
december 17.

A bizottság meghosszabbítja az aláírásgyűjtés határidejét

A koronavírus világjárvány miatt az Európai Bizottság úgy döntött, február 1-ig meghosszabbítja az európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtő kampányának lejárati határidejét. Ez a döntés minden olyan polgári kezdeményezésre kiterjed, amelyek jelenleg az aláírásgyűjtő szakaszban tartanak. Júliusban a bizottság egyszer már hosszabbított és plusz hat hónapot biztosított a kampány szervezőinek. Az azláírásgyűjtés újabb teljesítés idejét az SZNT kampánya esetében február 1-ében határozták meg.

június 19.

Az EP megszavazza a hosszabbítást

Az EP megszavazza a hosszabbítást

Az Európai Parlament megszavazza az európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtésének hat hónappal való meghosszabbítását. A parlament jóváhagyta a koronavírus-járvány miatt késedelmes kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására vonatkozó határidők meghosszabbítását tartalmazó bizottsági javaslatot. A bizottsági ajánlás fenntartja a gyűjtési időszak meghosszabbításának a lehetőségét arra az esetre, ha a közegészségügyi helyzet nem normalizálódik szeptember 11-ig, vagy ismét kijárási tilalmat vezetnek be. A hosszabbítások időtartama esetenként három hónap, de a gyűjtésre összesen legfeljebb 24 hónap állhat rendelkezésre.

Forrás itt

május 7.

Lezárul az aláírásgyűjtés

Lezárul az aláírásgyűjtés

Az egy éves aláírásgyűjtő kampány során online 1 008 966-an írták a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezést és körülbelül 220 000 papír alapú aláírás gyűlt össze. Azonban a hét ország helyett csak három uniós országban (Szlovákia, Románia, Magyarország) sikerült elérni az aláírások számának küszöbét.

2019
május 7.

Elindul az aláírásgyűjtés

Első aláírásgyűjtő kampány: Hat évvel a polgári kezdeményezés benyújtása és egy hosszú jogi procedúra után végül a marosszéki Makfalván tartott 11. Székely Majálison veszi kezdetét az aláírásgyűjtés. A kezdeményező bizottságnak egy éve van arra, hogy összegyűjtse az egymillió aláírást az Európai Unió 28 tagállama közül legalább hét tagállamaiból. Egy hónappal a kampány kezdete után lehetőség nyílik az online aláírásgyűjtésre is.

március 7.

Megnyerik a másodfokú pert

A luxemburgi törvényszék hatályon kívül helyezi a 2016-os elsőfokú ítéletet, megsemmisíti az EB 2013-as határozatát, melyben elutasította a polgári kezdeményezés bejegyzését. Az Európai Bizottság új eljárást folytat le a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, melynek fejleménye, hogy nyilvántartásba vette a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezést.

2016
július 28.

Megfellebbezik az elutasítást

Megfellebbezik az elutasítást

A felperesek, Izsák Balázs és Dabis Attila megfellebbezte az Európai Unió Bíróságánál a polgári kezdeményezésre irányuló javaslat nyilvántartásba vételének elutasítását, azaz az elsőfokú ítéletet. Azt kérték, hogy a megtámadott ítéletet helyezzék hatályon kívül és hogy a kezdeményezés nyilvántartásba vételét elutasító bizottsági határozatot semmisítsék meg. Az eljárás keretében két évvel később, 2018 májusában tartottak szóbeli meghallgatást.

Forrás itt.

május 10.

A luxemburgi törvényszék elutasítja a keresetet

Első fokon az ügy az Európai Törvényszékre került, amely teljes egészében elutasítja a Székely Nemzeti Tanács kezdeményező bizottságának a keresetét. A beadvány egyetlen jogalapra támaszkodott. A törvényszék helyt adott annak a bizottsági megállapításnak, miszerint maga az Európai Bizottság hatáskörén kívül esik a régiókra vonatkozóan javasolt szabályozás. Az ítéletben kiemelték, ahhoz, hogy be lehessen nyújtani a polgári kezdeményezést, először meg kellene határozni a nemzeti régió fogalmát.

2013
szeptember 27.

Kereset az Európai Közösségek Bíróságához

Kereset az Európai Közösségek Bíróságához

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményező bizottsága úgy véli, az Európai Bizottság félreértette a polgári kezdeményezés szövegezését. A szervezők úgy döntenek, benyújtják keresetüket az Európai Unió Bíróságához. A beadvány szerint a kezdeményezés meghatározott hatáskörön belül – gazdasági, társadalmi és területi kohézió témákban – fogalmazta meg a kezdeményezők javaslatát, amely nyilvánvalóan nem esik kívül a bizottság hatáskörén, miszerint uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

Forrás itt.

július 25.

Az EB elutasítja a nyilvántartásba vételt

Az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A bizottság egy háromoldalas dokumentumban indokolta meg döntését. A magyarázat szerint a kezdeményező bizottság által javasolt szabályozás nem tartozik az európai uniós szervezet jogalkotási hatáskörébe.

június 18.

Benyújtják a kezdeményezést

Benyújtják a kezdeményezést

A kezdeményezés szervezői benyújtotta az Európai Bizottság számára a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezést, melynek alapelve: Európa népei egyenlőek. Az kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy a nemzeti régiók megerősödjenek, több önállósággal rendelkezzenek és ne szenvedjenek gazdasági hátrányokat.


A polgári kezdeményezés javaslata

Az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A fentiekben jelzett régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más EU alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon. Forrás itt.

Azaz:

  • Régiók lemaradásának megállítása
  • A kohéziós források hozzáférésének esélyegyenlősége


Jövőbeni tervek, elvárások, programok, fontos dátumok

Az aláírásgyűjtési kampány sikeres lebonyolítása – 7 eddig nem teljesített tagország célzott online kampányának elindítása (Négy országból hiányzik az aláírásgyűjtés, de több országot céloznak meg, hogy biztosan sikeres legyen az aláírásgyűjtés).


Aláírásgyűjtő link

Mivel a polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért aláírásgyűjtése újra elkezdődött, az alábbi linkre látogatva lehetősége van – amennyiben még nem tette meg – aláírni a kezdeményezést

ALÁÍRÁS
Skip to content