Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű polgári kezdeményezés egy Európa őshonos nemzeti kisebbségei megsegítésére alapított nemzeti kezdeményezés, mely azt célozza meg, hogy a kisebbségi nemzeti régiók európai uniós kohéziós pénzekhez juthassanak közvetlenül a brüsszeli kasszából.  Forrás itt.

EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK

2012. április 1-jétől a lisszaboni szerződés értelmében vadonatúj eszköz áll az uniós polgárok rendelkezésére, amely lehetővé teszi, hogy részt vegyenek az EU politikájának alakításában. A Lisszaboni Szerződéssel hatályba lépő polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamoknak legalább az egynegyedét képviselő 1 millió polgár kérje az Európai Bizottságot, hogy a hatáskörébe eső területeken jogszabályra irányuló javaslatot tegyen.

tovább

 

Mit tartalmaz, milyen célokat tűz ki?

Európa őshonos nemzeti kisebbségei jelen pillanatban, a 21. században, megmaradásukért küzdenek. Kormányaik ugyanis nem támogatják megfelelően fejlődésüket, nem segítik elő megmaradásukat. A Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés célja, hogy az EU egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Az uniós támogatások elosztásánál a legtöbb helyen ugyanis burkoltan hátrányba szorítják azokat a régiókat, ahol a kisebbséget jelentő nemzeti lakosság van többségben. Forrás: itt.

Mikor, hogy kezdődött?

A Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Polgári Bizottsága nyújtotta be az Európai Bizottság részére 2013-ban a „kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című anyagát, melyet az EB elutasított. Ezért a kezdeményező bizottság a EU luxemburgi Törvényszékén megtámadta az elutasítást. A bíróság első esetben elutasította a pert, de a polgári bizottság fellebbezett és másodszorra 2019. márciusában az EB megsemmisítette az elutasító határozatot, majd két hónappal később nyilvántartásba vették a kezdeményezést, amivel elkezdődött az aláírásgyűjtés.

Egy év állt rendelkezésre, hogy megszerezzék 7 országból a több mint 1 millió aláírást, amely részben sikerült, 2020. május 7-én éjfélig több mint 1 millió aláírás gyűlt össze, de csak három országból (Magyarország, Románia, Szlovákia). Ám a koronavírus és az aláírásgyűjtés hajrájában kialakult technikai helyzet miatt az EB meghosszabbította 6 hónappal az aláírásgyűjtés időintervallumát.

 Az aláírásgyűjtés sikere

Az adott ország adatait az ország fölé húzott egérrel lehet megtekinteni. A zöld színnel jelzett országokban sikeres volt az aláírásgyűjtés!

 Mérföldkövek

2021
december 20.

Az aláírások ellenőrzése lezárult

A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése 2021. december 20-án lezárult. A szervezőkhöz megérkezett a Magyar Választási Bizottság tájékoztatása, hogy jogerőre emelkedett a tanúsítványt is magába foglaló határozat, amely szerint 901 758 aláírásból 826 826 érvényes. Uniós szinten az érvényes aláírások száma 1 269 352, számunkra viszont az sem elhanyagolható, hogy összesen 1 418 659 aláírást gyűjtöttünk. Az érvénytelen aláírások aránya az összegyűjtött aláírások számához viszonyítva átlagosan 10,54 százalék.

november 3.

Sikeres a polgári kezdeményezés

A Nemzeti Választási Bizottság 2021. november 3-i határozata alapján az SZNT kezdeményezését és az ahhoz Magyarországon összegyűjtött nyilatkozatokból 774 441-et nyilvánított érvényesnek. Ezzel a Székely Nemzeti Tanács és szövetségesei által indított polgári kezdeményezés teljesítette a 2011/211 és 2019/788 (EU) rendeletekben előírt kritériumokat. November 3-ától tehát hivatalosan is sikeresnek lehet nyilvánítani a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést.

május 7.

Több mint 1 millió aláírás 11 országból

Az európai kampány sikerének köszönhetően 1.167.571 aláírást gyűjtöttek össze és ezzel 11 országban (Írország, Spanyolország, Belgium, Lettország, Litvánia, Svédország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia) lépték át a polgári kezdeményezések szabályozásában előírt küszöböt.

február 19.

További hosszabbítást ad az EB

Az Európai Bizottság további három hónappal hosszabbította meg a már regisztrált európai polgári kezdeményezések határidejét a pandémia miatti kihívások leküzdése érdekében. A további három hónap minden olyan polgári kezdeményezésre érvényes, amelyek az aláírásgyűjtő fázisban vannak. Az első határidő hosszabbítására 2020. júliusában került sor, majd másodszor a bizottság plusz három hónapot adott a kezdeményezések szervezőinek. Az új szabályozás értelmében az SZNT aláírásgyűjtő kampánya május 7-e éjfélig tart.

2020
december 17.

A bizottság meghosszabbítja az aláírásgyűjtés határidejét

A koronavírus világjárvány miatt az Európai Bizottság úgy döntött, február 1-ig meghosszabbítja az európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtő kampányának lejárati határidejét. Ez a döntés minden olyan polgári kezdeményezésre kiterjed, amelyek jelenleg az aláírásgyűjtő szakaszban tartanak. Júliusban a bizottság egyszer már hosszabbított és plusz hat hónapot biztosított a kampány szervezőinek. Az azláírásgyűjtés újabb teljesítés idejét az SZNT kampánya esetében február 1-ében határozták meg.

június 19.

Az EP megszavazza a hosszabbítást

Az EP megszavazza a hosszabbítást

Az Európai Parlament megszavazza az európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtésének hat hónappal való meghosszabbítását. A parlament jóváhagyta a koronavírus-járvány miatt késedelmes kezdeményezésekhez szükséges aláírások összegyűjtésére, azok tagállami ellenőrzésére és igazolására vonatkozó határidők meghosszabbítását tartalmazó bizottsági javaslatot. A bizottsági ajánlás fenntartja a gyűjtési időszak meghosszabbításának a lehetőségét arra az esetre, ha a közegészségügyi helyzet nem normalizálódik szeptember 11-ig, vagy ismét kijárási tilalmat vezetnek be. A hosszabbítások időtartama esetenként három hónap, de a gyűjtésre összesen legfeljebb 24 hónap állhat rendelkezésre.

Forrás itt

május 7.

Lezárul az aláírásgyűjtés

Lezárul az aláírásgyűjtés

Az egy éves aláírásgyűjtő kampány során online 1 008 966-an írták a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezést és körülbelül 220 000 papír alapú aláírás gyűlt össze. Azonban a hét ország helyett csak három uniós országban (Szlovákia, Románia, Magyarország) sikerült elérni az aláírások számának küszöbét.

2019
május 7.

Elindul az aláírásgyűjtés

Első aláírásgyűjtő kampány: Hat évvel a polgári kezdeményezés benyújtása és egy hosszú jogi procedúra után végül a marosszéki Makfalván tartott 11. Székely Majálison veszi kezdetét az aláírásgyűjtés. A kezdeményező bizottságnak egy éve van arra, hogy összegyűjtse az egymillió aláírást az Európai Unió 28 tagállama közül legalább hét tagállamaiból. Egy hónappal a kampány kezdete után lehetőség nyílik az online aláírásgyűjtésre is.

március 7.

Megnyerik a másodfokú pert

A luxemburgi törvényszék hatályon kívül helyezi a 2016-os elsőfokú ítéletet, megsemmisíti az EB 2013-as határozatát, melyben elutasította a polgári kezdeményezés bejegyzését. Az Európai Bizottság új eljárást folytat le a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, melynek fejleménye, hogy nyilvántartásba vette a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezést.

2016
július 28.

Megfellebbezik az elutasítást

Megfellebbezik az elutasítást

A felperesek, Izsák Balázs és Dabis Attila megfellebbezte az Európai Unió Bíróságánál a polgári kezdeményezésre irányuló javaslat nyilvántartásba vételének elutasítását, azaz az elsőfokú ítéletet. Azt kérték, hogy a megtámadott ítéletet helyezzék hatályon kívül és hogy a kezdeményezés nyilvántartásba vételét elutasító bizottsági határozatot semmisítsék meg. Az eljárás keretében két évvel később, 2018 májusában tartottak szóbeli meghallgatást.

Forrás itt.

május 10.

A luxemburgi törvényszék elutasítja a keresetet

Első fokon az ügy az Európai Törvényszékre került, amely teljes egészében elutasítja a Székely Nemzeti Tanács kezdeményező bizottságának a keresetét. A beadvány egyetlen jogalapra támaszkodott. A törvényszék helyt adott annak a bizottsági megállapításnak, miszerint maga az Európai Bizottság hatáskörén kívül esik a régiókra vonatkozóan javasolt szabályozás. Az ítéletben kiemelték, ahhoz, hogy be lehessen nyújtani a polgári kezdeményezést, először meg kellene határozni a nemzeti régió fogalmát.

2013
szeptember 27.

Kereset az Európai Közösségek Bíróságához

Kereset az Európai Közösségek Bíróságához

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményező bizottsága úgy véli, az Európai Bizottság félreértette a polgári kezdeményezés szövegezését. A szervezők úgy döntenek, benyújtják keresetüket az Európai Unió Bíróságához. A beadvány szerint a kezdeményezés meghatározott hatáskörön belül – gazdasági, társadalmi és területi kohézió témákban – fogalmazta meg a kezdeményezők javaslatát, amely nyilvánvalóan nem esik kívül a bizottság hatáskörén, miszerint uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

Forrás itt.

július 25.

Az EB elutasítja a nyilvántartásba vételt

Az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A bizottság egy háromoldalas dokumentumban indokolta meg döntését. A magyarázat szerint a kezdeményező bizottság által javasolt szabályozás nem tartozik az európai uniós szervezet jogalkotási hatáskörébe.

június 18.

Benyújtják a kezdeményezést

Benyújtják a kezdeményezést

A kezdeményezés szervezői benyújtotta az Európai Bizottság számára a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezést, melynek alapelve: Európa népei egyenlőek. Az kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy a nemzeti régiók megerősödjenek, több önállósággal rendelkezzenek és ne szenvedjenek gazdasági hátrányokat.


A polgári kezdeményezés javaslata

Az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A fentiekben jelzett régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más EU alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon. Forrás itt.

Azaz:

  • Régiók lemaradásának megállítása
  • A kohéziós források hozzáférésének esélyegyenlősége


Jövőbeni tervek, elvárások, programok, fontos dátumok

A kezdeményezéssel a nemzeti régiók népessége egy új eszközt kapott, hogy szülőföldjének gazdaságát fellendítse, megőrizve annak regionális identitását. De az Európai Unió kohéziós politikája is megújulhat, hogy joghézagok, az Unió alapvető értékeinek sérelme nélkül valósuljon meg a szerződésekben rögzített cél: „átfogó, harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze” – közölte az SZNT.

Megszakítás