Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj – Pályázati felhívás

A Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2013-ban indított Kőrösi Csoma Sándor Program az első igazán nagyívű, kifejezetten a diaszpórában élő magyarság támogatására irányuló kezdeményezés. A program célja a diaszpóra magyarságának megszólítása, a magyar közösségi és kulturális élet erősítése szerte a világon, valamint a külhoni magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése. A program keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság ösztöndíjasokat küld a Föld minden pontjára, ahol jelentősebb magyar közösség él, Kanadától Új-Zélandig.

Az ösztöndíjasok feladata, hogy közösségszervező munkájukkal segítsék az anyaországtól távol élő – gyakran másod- vagy harmadgenerációs – magyarokat a magyar nyelv, magyar kultúra, magyar identitás megőrzésében, magyar gyökereik ápolásában. Az ösztöndíjasok tevékenységét mentor koordinálja, aki rendszerint a helyi magyar szervezet, a helyi magyar közösség egyik vezetője.

A 2019/2020-as programévben már 150 fiatal utazik a Föld legkülönbözőbb pontjaira, hogy segítse a diaszpórában élő magyar közösségeket. Az elmúlt évek során az ösztöndíjasok munkájának köszönhetően több olyan magyar közösséget sikerült feltárni, amelyről eddig nem tudtunk vagy kevés információval bírtunk, a diaszpórában élő magyarságról szóló számos publikáció és kutatás jelent meg és rengeteg olyan új kezdeményezés látott napvilágot, amely az anyaországtól távol, diaszpórában élő magyarság megmaradását, megerősödését segíti.

A pályázat benyújtása: 2019. október 15. napjától 2019. november 15. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2019. december 2. napjától 2019. december 6. napjáig.

A pályázati felhívás itt érhető el.

Forrás: kulhonimagyarok.hu

Megszakítás