Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport ülés 2018. január 18. Európai Parlament, Strasbourg

Január 18–án került sor Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport ülésére Strasbourgban. A tanácskozás első előadója Magyar Anna, az Európa Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának alelnöke, az Régiók Bizottságának tagja volt, aki bemutatta az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusán (COE CLRAE) a regionális és kisebbségi nyelvekről a Regionális20180118_101521 vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 25. évfordulója alkalmából készített jelentést. Magyar Anna, a jelentés társ előadójaként beszámolt a jelentés eredményeiről, arról, hogy a regionális és helyi önkormányzatok milyen fontos szerepet töltenek be a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme az európai sokféleség megőrzésé terén. Emellett Magyar Anna beszámolt az Európai Régiók Bizottságában (RB) a kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos támogatásokról, példákról, továbbá jövőbeli tervekről. Az önkormányzatok európai szintű szervezetei, mint az RB és a COE CLRAE, a legjobb gyakorlatok megosztására alkalmas képzési tanfolyamokként használhatók fel. A tanácskozás második felében Daniel Alfreider, az olasz Képviselőház tagja, az SVP (Südtiroler Volkspartei – Dél-tiroli Néppárt) szóvivője dél-tiroli ladin közösség jelenlegi politikai helyzetéről számolt be, emellett bemutatta a 2017. november 15-én megszavazott és 2017. december 15-től hatályos új alkotmányt.

Magyar Anna hangsúlyozta az önkormányzatok kisebbségvédelem terén is sokat tehetnek. Magyar üdvözölte az intergroup működését is, elmondta, a kisebbségek sokszínűséget, európai értéket jelentenek, amelyet védeni kell. Európában a valódi diverzitás a kisebbségek eltérő kultúrájában rejlik. Az EP a védelmük érdekében sokat tehet, ugyanakkor ezt a munkát erősítheti, ha más politika szintek tapasztalatait is megismerik, illetve azok összehangolják munkájukat, amely konkrét eredményekhez vezethet. Az együttműködés erősítheti a fellépést. Magyar elmondta, regionális, helyi politikus, nézete szerint a regionális politikuso20180118_101538k szerepe több kell, hogy legyen, mint az állam által megalkotott szabályozások végrehajtása. A jogszabályokat helyben kell végrehajtani, azoknak ott kell érvényt szerezni, vagy épp ott nem működnek a gyakorlatban. Magyar szerint fontos, hogy legyenek megfelelő jogszabályok, de azok betartását helyi szinten kell véghezvinni, ez a helyi, regionális politikusok feladata. Magyar beszámolt arról, hogy az ET Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának (Kongresszus) 2017. októberi ülésén elfogadták a regionális és kisebbségi nyelvek aktuális európai helyzetéről szóló 410(2017). sz. ajánlást[1] és a 424(2017). sz. határozatot. Magyar hangsúlyozta, hogy a dokumentumok az ET tagállamaiban meglévő mintegy 25 éves tapasztalatot gyűjtötte össze, felsorolva a konkrét problémákat és ezek mentén fogalmaz meg ajánlásokat, javaslatokat az előrelépés érdekében.[2] A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 25. évfordulója jó alkalmat adott az áttekintésre, a jövőben szükséges teendők összegzésre. A jelentés szerkezetileg három részből áll: (1) határozati rész, amely regionális politikusoknak szól, bátorítva őket arra, hogy aktívan lépjenek fel a jogok megszerzése érdekében. Az ajánlás (2 részt) az ET Miniszteri Bizottságához szól, elsősorban a tagállamokhoz annak érdekében, hogy tegyék meg a szükségesnek vélt lépéseket. A helyi szinten arra biztatják, hogy követeljék jogaikat, míg a nemzeti szintet pedig arra kérik, hogy biztosítsák a szükséges kereteket. A harmadik részben részletesen kifejtésre kerülnek a fentiek. Magyar elmondta, társ jelentéstevőként arra törekedett, hogy a harmadik részben nagy számban jelenjenek meg példák az európai jó és rossz gyakorlatokból egyaránt.

[1] [1] Az ajánlás az alábbi linken érhető el:

https://search.coe.int/congress/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075ff3a

A jelentés társ előadója a svájci Lelia HUNZIKER volt. A jelentés angolul és franciául érhető el.

[2] A határozat az alábbi linken érhető el: https://search.coe.int/congress/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075ff54

Megszakítás