Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport ülés 2017. május 18. Európai Parlament, Strasbourg

DSC_1127 DSC_1128

Az ülés első felében Csáky Pál kezdeményezésére a felvidéki magyar kisebbség helyzetéről, különös tekintettel a kisebbségi nyelvhasználati jogokról folytattak eszmecserét.  Elsőként Csáky Pál ismertette a témát és köszöntötte a meghívott előadókat. Csáky hangsúlyozta, hogy Szlovákia az Unió egyik „legmultietnikusabb” tagállama: a lakosság csaknem 20%-a tartozik valamely kisebbséghez. A legnagyobb köztük a magyar közösség, mintegy félmilliós lélekszámával (cca. 10%). A második legnagyobb a roma közösség mintegy 420.000 fővel, amely cca. 8%-ot tesz ki. Emellett élnek még csehek, rutének, ukránok, kis németajkú közösség, továbbá horvátok, bolgárok, oroszok, valamint egy kis zsidó közösség is. Csáky szerint ugyanakkor a multietnikussághoz nem társul egy átfogó jogi szabályozás, holott számos közép-kelet európai országban vannak ilyen jogszabályok. Csáky szerint problémás a kisebbségi nyelvek használata a köz, de sokszor a magánszférában is.

DSC_1129 DSC_1130 DSC_1131

Megszakítás