Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport ülés, 2016. február 4. Európai Parlament, Strasbourg

ÖsszefogInter_Navralaló az Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport üléséről

2016 február 4.

Európai Parlament, Strasbourg

2016.február 4-én, Strasbourgban került sor a kisebbségi intergroup decemberi ülésére.

 

Az Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport 2016. február 4-i ülésének vendége Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért felelős biztos volt. A biztos hangsúlyozta, hogy mint a többnyelvűségért felelős biztos kiáll a kisebbségi és regionális nyelvhasználat lehető legnagyobb mértékű támogatásáért. A biztos felszólalásában kiemelte, a portfóliójába tartoDSC_0382zó legtöbb terület összefüggésbe hozható kisebbségekkel. Az Európai Unióról szóló Szerződés 3-as cikke szerint „az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását.” Azonban ez korlátozza is az Unió hatáskörét, a nyelvtanulás és az oktatás tagállami hatáskörbe tartozik. Az Európai Bizottság szerepe inkább támogatásra és általános ügyekre szorítkozik, a testületnek nincs joga beavatkoznia egy-egy tagállami eset kapcsán. A biztos szerint ezért is fontos az Európa Tanáccsal való szoros együttműködés, valamint a Regionális és kisebbségi nyelvek európai chartája, amely nemzetközi keretet biztosít a tagállamok kötelezettségvállalásainak. A biztos szerint a nyelvek a kulturális örökség központi részét képezi, a hagyományok adattára. A nyelvek magukban hordozzák a más közösségekkel való találkozások nyomait, bizonyos esetekben a hegeit. Az évszázadok folyamán, a nemzetállamok fejlődésével, a kötelező oktatás bevezetésével, valamint a különböző médiaeszközök használatával a beszélt nyelvek száma Európában egyre csökken. Napjainkban mintegy nyolcvan őshonos nyelvet beszélnek az Európai Unióban, amely alig több mint egy százaléka a vilDSC_0384ágszerte beszélt 6500 nyelvnek. Az UNESCO szerint számos nyelv veszélyben van.  Az Európai Unió segíteni kívánja a nyelvek védelmét. Ezt a célt szolgálta a 2007 és 2013 között futó Élethosszig tartó tanulás programja is, amely számos projekten keresztül segítette az európai nyelvi sokszínűség védelmét. Az Európai Bizottság számos sikeres projektet támogatott önkéntesek és fiatalok, sport klubok és civil szervezetek bevonásával regionális és kisebbségi nyelvhasználat előmozdításáért. 2015 novemberében Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy személyesen támogatta az Nyelvi sokszínűség előmozdításáért felelős hálózat nyelvi sokszínűségért (Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)) ütemterv elindítását. Számos projekt jutott forrásokhoz a hetedik Kutatási Keretprogramból (Seventh Framework Programme for Research), mint például a Leideni Egyetem által koordinált az Európai többnyelvűség tapasztalatának előmozdítása (Atheme) (Advancing the European Multilingual Experience) projekt, amelynek keretében már két jelentést is közzétettek a regionális nyelvek megőrzésére vonatkozóan. Navracsics Tibor aláhúzta, hogy 2014 októberi európai parlamenti meghallgatása során magabiztosan állította, hogy együtt fognak tudni dolgozni annak érdekében, hogy az Erasmus+ program biztosította lehetőségek a legnagyobb mértékben kihasználják. A biztos szerint bár még az adatgyűjtés – elemzés szakaszában vannak, a jövőben is számos, a nyelvi sokszínűséget elősegítő projektet fognak támogatni. Természetesen az Európai Bizottság európai dimenzióval bíró programokat támogat, ezért is fontosak a hálózatok (network) alakítása, partnerek keresése. Navracsics Tibor úgy vélte, az új technológiák számDSC_0380os lehetőséget nyújtanak a nyelvek megőrzése tekintetében is, elég csak a Google-t említeni, amely egy projektet szentelt a kihalással fenyegetett nyelveknek. Az Európai Unió példátlan kihívásokkal néz szemben: elhúzódó munkanélküliség, növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, nagyszámban érkező menekültek és menedékkérők, terrorista támadások. Számos polgár érzi magát e miatt fenyegetve, vannak, akik a nemzeti határok és nemzeti valuták visszaállítását, az európai integráció visszafordítását szorgalmazzák. A biztos szerint azonban épp ezekben az időkben fontos, hogy senki se adja fel identitását, sőt az identitás különböző rétegeinek, szeleteinek kifejlesztésére van szükség, az egyik nem zárja ki a másikat. Ugyanez igaz a nyelvhasználatra is. A biztos szerint nincs ellentmondás a regionális és kisebbségi nyelvek megőrzése és a további nyelvek tanulása, használata között sem. Ez a többnyelvűségi politika az Európai Bizottság egyik célkitűzése.

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/navracsics/announcements/talk-and-listen-importance-linguistic-diversity-european-identities-today_hu

Megszakítás