Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport ülés 2015. október 8. Európai Parlament, Strasbourg

Összefoglaló az Őshonos kisebbségek, nemzeti közösségek és nyelvi munkacsoport üléséről

október 8.

Európai Parlament, Strasbourg

mkp3

október 8–án, Strasbourgban került sor a kisebbségi intergroup október ülésére.

Első napirendi pontban a felvidéki magyar kisebbség helyzetéről folytattak eszmecserét az európai parlament képviselői.

Majd ezt követően a spanyolországi nyelvi diszkrimináció helyzetét mutatták be.

Csáky Pál (EPP) felvezetőjében elmondta, fontos hogy az Európai Parlamentben is beszámolhatnak a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről, illetve megvitathatják, hogy hogyan lehet a helyzetükre megoldást találni.

Berényi József kiemelte, nagyra értékeli, hogy jelen lehet a találkozón, tisztában van vele, hogy ma nem a nemzeti kisebbségek helyzete a legfontosabb. Mivel ők nem bevándorlók, hanem az őshonos kisebbség tagjai, kevesebb szó esik róluk. Berényi szerint az Európa Tanács és az Európai Unió sokat tett a kisebbségvédelem jogszabályi helyzetének előmozdításáért, de ez a folyamat az uniós csatlakozást követően leállt. Az MKP megvizsgálta az elmúlt évtizedek statisztikáit, több nyugat-európai kisebbségi létben élő népcsoport modelljét (pl: német kisebbség helyzete Belgiumban, Dániában, milyen jogi, pénzügyi támogatásban részesülnek és milyen anyanyelvhasználati lehetőségeik vannak,) mindezen eredményeket felhasználták koncepcióik megalapozásához.

Berényi hangsúlyozta, hogy az önkormányzatiság elve nem sérti Szlovákia területi integritását, tiszteletben tartják a határokat, az ország szuverenitását, békés módon hangoztatják a kéréseiket, nem hirdetnek radikális elszakadás politikát és aki ezzel vádolja őket, az asszimilációt akar, vagy azt kívánja elősegíteni.

Horony Ákos beszámolt arról, hogy hogyan lehetne a szlovákiai magyarok problémájára megoldást találni. Horony szerint a Szlovák Köztársaság kisebbségpolitikája kudarcot vallott, hiszen a kisebbségek fejlődése és jóléte nem valósult meg. Az új koncepció kidolgozásához figyelembe vették a statisztikákat, a különböző kisebbségvédelmi egyezmények vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a nemzetközi példákat, így született meg “a Szlovákia  Magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint dél Szlováka Gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei című dokumentum, amelyet röviden bemutatott.

 

MKP tervezete letölthető itt: Koncepcio: A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI.

 

Egyéb sajtó: http://gal.fidesz-eu.hu/hir/felvideki_nap_az_ep_ben/

 

Megszakítás