Magyar Nemzeti Közösségek

MAGYARORSZÁGI NEMZETI KÖZÖSSÉGEK

Magyarország lakosságának több mint nyolcvan százaléka a magyar etnikumhoz tartozik, ezen felül hivatalosan tizenhárom nemzetiséget ismernek el honos magyarországi kisebbségként. A nemzetiségek aránya pontosan nem mutatható ki, hisz más, nagyrészt alacsonyabb adatokat kapunk, ha a nyelvi megoszlást vesszük alapul, és más, azaz magasabb adatokat, ha az etnikai adatokat is figyelembe veszünk.

A 2011-es magyarországi népszámlálás adatai szerint 644 524 fő, vagyis a lakosság 6,5%-a vallotta magát valamelyik hivatalosan elismert nemzetiséghez tartozónak. Becslések szerint azonban a nem magyar nemzetiségek tagjainak valódi létszáma ennél jóval magasabb, az ország 10 milliós népességének hozzávetőlegesen 8-10%-át teszi ki.

A lakosság minimum öt százaléka cigány vagy roma nemzetiségű, a németek aránya maximum két százalék, a szlovákoké maximum egy. Utánuk a legnagyobb lélekszámú etnikumnak a horvátok, a szlovének, a szerbek és a ruszinok számítanak. Az adatok szerint az oroszok, lengyelek, bolgárok, görögök, örmények együttese csupán néhány százalékos arányt ért el. Magyarországon tizenhárom különböző, a jelenlegi törvények szerint elismert nemzetiség él, mely a következőképpen oszlik meg:

315 583 cigány
185 696 német
35 641 román
35 208 szlovák
26 774 horvát
10 038 szerb
7 396 ukrán
7 001 lengyel
6 272 bolgár
4 642 görög
3 882 ruszin
3 571 örmény
2 820 szlovén

Ezen kívül 124 211 hivatalosan el nem ismert kisebbséghez tartozó ember él még Magyarországon – zsidók, kínaiak, oroszok stb.

Megszakítás