Korodi Attila a MOGYE és a marosvásárhelyi katolikus gimnázium érdekében szólalt fel Strasbourgban

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kapcsán kialakult helyzetet hozta fel példaként Korodi Attila parlamenti képviselő április 23-i felszólalásában az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének plenáris ülésén, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy számos tagállamban, így Romániában is a törvények szűk látókörű értelmezése és alkalmazása a kisebbségi jogok betartásának rovására megy. Az RMDSZ-es képviselő kitért arra, hogy az elmúlt időszakban Romániában többször is előfordult az a helyzet, hogy a tanügyi törvényben garantált, a helyi önkormányzatokra, illetve egyetemekre vonatkozó döntési autonómiát szembeállították a kisebbségek nyelvén zajló oktatást garantáló joggal, amelyet ugyanaz a tanügyi törvény szabályoz. Korodi szerint ezekben a helyzetekben mindig a kisebbségi oktatás maradt alul, mivel a törvény betartását ellenőrző intézmények a helyi önkormányzatok és az egyetemek autonómiáját fontosabbnak tartják az anyanyelvi oktatásnál és a kisebbségi jogok betartásánál. Itt említette példaként a katolikus gimnázium és a MOGYE esetét. Korodi elmondta, meglátása szerint az ilyen helyzetek arra kötelezik az Európa Tanács intézményeit, hogy végezzenek el egy mélyreható elemzést, vizsgálják felül az aktuális rendszereket, majd ezt követően hozzanak döntést a Tanács határozatait ratifikáló országok kötelezettségeire vonatkozóan. Hangsúlyozta, egyértelművé kell tenni, hogy a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi egyezmények törvénybe ültetendő előírásait, és a kisebbségek jogait garantáló törvényeket nem írhatja felül ezek leszűkített értelmezése és alkalmazása. A kisebbségi jogok számos tagállam, így például a román alkotmány által definiált alapjogok közé tartoznak, mégis legtöbb esetben háttérbe szorulnak, ezen pedig változtatni kell. (közlemény) – a Transindex.ro portálról

forr: Transindex.ro

Megszakítás