Kiállításmegnyitó Kufstein2016

Pappné Farkas Klára, az Alapítvány Igazgatóságának elnöke által elmondott beszéd a XIV. „Kufstein” tanácskozás keretében szervezett „Erdély egy gyönyörű nő” című fotókiállítás megnyitóján:

IMG_20160917_171901„Elnök Urak! Államtitkár Úr! Képviselő Úr! Polgármester Úr! Kedves Vendégek!

Köszönöm Hollós József elnök úr üdvözlő szavait. Külön köszönet illeti Wurst Erzsébet asszonyt, aki – mint az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány Igazgatóságának tagja – örömmel fogadta javaslatomat, hogy az Erdély egy gyönyörű nő kiállításunkat a XIV. Kufstein tanácskozás keretében bemutassuk.

A képeket Dávid Botond székelyudvarhelyi fotóművész készítette, országgyűlési alapítványunk és brüsszeli HUNINEU Irodánk pedig azzal a céllal szervez kiállításokat a tulajdonát képező gyűjteményből Brüsszeltől Csíkszeredán át Felsőpulyáig, hogy a hagyományos erdélyi, székelyföldi népviseletbe öltözött lányokat segítségül hívva, ráirányítsa az európai döntéshozók figyelmét az erdélyi magyar közösség ügyére. Tesszük ezt az alapítvány célkitűzéseivel összhangban attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy a kultúra eszközeivel közelebb lehet vinni embereket, gondolatokat, át lehet törni falakat.

A szép képek nemcsak szemet gyönyörködtetnek, bár ez sem kis feladat, hanem egyúttal üzenetet is hordoznak. A lányok jövőbe vetett hitet sugárzó tekintetében benne van a közösségük élni akarása, ereje és céltudatos elszántsága. Hordozzák a kisebbségi jogokért való kiállást, hiszen a népviselet önmagában identitás meghatározó, hirdető jelentőséggel bír. A képek ugyanakkor gondolatsorok elindítói is. Az anyanyelv használatának a jogától a zászlóhasználatig húzható a felmerülő gondolatok íve.

A kiállítási anyag bár – egyelőre – alapvetően Székelyföldre koncentrál, néhány képpel kitekint Székelyföldön túlra, például a Mezőségre. Egy román viselet is része a gyűjteménynek.

Kérem, a kávészünetben olvassák el a mottóul választott Németh László idézetet (magyarul és németül is látható a kiállításon), gyönyörködjenek a szép lányokban, gondolkodjanak el üzeneteiken, és a kávé mellé fogyasszák el a HUNINEU által felajánlott kekszet.

Felsőpulya, 2016. szeptember 17.”

Megszakítás