– HUNINEU-DELEGÁCIÓ AZ ISONZÓNÁL –

isonzó

A caporetto-i áttörés százéves évfordulója alkalmából indított Isonzó Expressz zarándokvonaton a Kárpát-medencei nemzetrészekből 51 külhoni magyar zarándok utazhatott az I. világháború egykori déli frontjára a HUNINEU jóvoltából. A MÁV Nosztalgia által – történészek, hagyományőrzők és idegenvezetők bevonásával – szervezett, rendkívül színes, tartalmas program keretében a résztvevők megismerhették az áttörés előzményeit és eseményeit, bepillantást nyerhettek a lövészárkok embert próbáló mindennapjaiba, és felfedezhették az itt harcoló őseik nyomait, emlékeit. Mindemellett kivételes lehetőséget jelentett, hogy a HUNINEU-delegáció tagjai találkozhattak az Isonzó Expressz zarándokaihoz egy rövid szakaszon csatlakozó házelnökökkel, Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével és Milan Brglezzel, a szlovén Nemzetgyűlés elnökével, akikkel megoszthatták gondolataikat a közösségüket érintő aktuális ügyekről is.

A HUNINEU – az Alapítvány Kuratóriumának külhoni tagjaival, valamint az őket delegáló szervezetekkel egyeztetve – lehetőséget kívánt biztosítani a hadi eseményekben – személyesen, családilag vagy éppen szakmai szinten – érintett külhoni magyar jelentkezők számára, hogy a nemzetrészek közti összetartozást erősítve és a generációkon átívelő közös emlékezést előmozdítva részt vehessenek a zarándokúton. Csaknem minden Kárpát-medencei magyar közösség képviseltette magát az utazáson, amely így a közös történelmünkre való, korosztályokat összekötő emlékezésen keresztül a magyar-magyar kapcsolatok erősítését is jól szolgálta, és az utóélete révén ráirányítja a figyelmet az előttünk álló újabb „százéves”, a magyar nemzet szempontjából kiemelten fontos évfordulókra is.

Megszakítás