MSPI - Timeline Stories - HU

21
máj

A kezdeményezők bírósághoz fordulnak

A Minority Safepack kezdeményező bizottsága az Európai Bizottság döntésének megsemmisítését kérte a Luxemburgi Törvényszéken. A kezdeményező bizottság arra a megállapításra jutott, hogy az Európai Bizottság határozata hibás volt, mivel elmulasztották indoklási kötelezettségüket és nyilvánvaló értékelési hibákat követtek el, nem értelmezték helyesen a polgári kezdeményezést és intézkedéseik nem voltak megfelelőek az..Read More

21
máj

Az EB elutasítja az új törvényalkotást

Az Európai Bizottság úgy döntött, ignorálja több mint egy millió uniós polgár hangját és az Európai Parlament állásfoglalását. A Bizottság nem kezdeményezett jogi aktusokat az MSPI keretében a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmében. Ezzel a döntéssel a bizottság hátat fordított számos nemzeti és nyelvi kisebbségnek, akik aláírták a kezdeményezést és..Read More

21
máj

Az EP képviselői cselekvésre szólítják a Bizottságot

Az állásfoglalással az Európai Parlament arra hívja fel a figyelmet, hogy az EU-ban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek az asszimiláció, a nyelv vesztésének problémájával néznek szembe, melyek nyelvi és kulturális elszegényedésbe taszítják őket. Az EP biztosította támogatásáról a Minority Safepack-et és az Európai Bizottságot arra kérte, hogy tegyenek jogi aktusokat..Read More

21
máj

Plenáris vita és állásfoglalás az EP-ben

Az Európai Parlament a Minority Safepack polgári kezdeményezés ajánlásait a plenáris ülésen vitatta meg. A parlamenti képviselők a vita során értékelték a kezdeményezést és a javasolt állásfoglalást. A zárószavazásra 2020. december 17-én került sor 524 igen, 67 nem és 103 tartózkodás arányban.

21
máj

Nyilvános meghallgatás az EP-ben

A polgári kezdeményezés szervező bizottsága és szakértők bemutatták a Minority Safepack javaslatcsomagot az Európai Parlament, az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az EU Alapjogi Ügynöksége, a Régiók Bizottsága, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak. A meghallgatást a LIBE, a CULT és a PETI szakbizottságok szervezték. A meghallgatáson elhangzottak..Read More

21
máj

A nyilvános meghallgatás új határideje

A pandémia okozta világjárvány és a hozzá kapcsolódó kihívások miatt az Európa Bizottság az európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos határidő-szabályozásról, legyenek a kezdeményezés folyamatának (aláírásgyűjtés, ellenőrzés vagy vizsgálat) bármely szakaszában. Eredetileg az Európai Parlamentben tartott nyilvános meghallgatásra 2020. március 23-án került volna sor. A döntés értelmében a szervezők akkor tarthatnak nyilvános..Read More

16
szept

Halasztás

Az MSPI alapján kidolgozott jogi javaslatcsomag Európai Uniós nyilvános meghallgatására került volna sor, ám a koronavírus járvány kitörése miatt későbbi – egyelőre ismeretlen – időpontra elnapolták a meghallgatást.  

16
szept

Bemutatták a jogi javaslatcsomagot az EB-nek

Az MSPI kezdeményező bizottsága, a FUEN elnökség és szakértők bemutatták az MSPI kilenc pontján alapuló jogi javaslatcsomagot az Európai Bizottság számára. A bizottságot Vera Jourova, az értékekért és átláthatóságért felelős biztos, EB-alelnök és Mariya Gabriel, innováció, kutatás, kultúra, oktatás és ifjúságért felelős EU biztos képviselte, akik érdeklődést mutattak a javaslatcsomag..Read More

16
szept

Az EB nyilvántartásba vette az aláírásokat

Az összegyűlt aláírásokat online regisztrálták az Európai Bizottság rendszerében. Ettől a pillanattól a bizottságnak hat hónap áll rendelkezésre, hogy nyilvános meghallgatást szervezzen az Európai Parlamentben, majd a kialakított álláspontját kihirdesse a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. A koronavírus kitörése miatt azonban ezt a hat hónapot további hat hónappal meghosszabbították.  

16
szept

Sikeresen zárul a kampány

Az európai kisebbségeket célzó kampány során 1.320.000 aláírás gyűlt össze és ezzel 11 EU-tagországban (Románia, Szlovákia, Magyarország, Lettország, Spanyolország, Horvátország, Dánia, Bulgária, Szlovénia, Litvánia és Olaszország). érték el a küszöböt.  A következő hónap elején a szervezők átadták az aláírásokat a 28 EU tagországában, hogy az illetékes hatóságok hitelesítsék azokat. Végül..Read More

Skip to content