A KMKF Regionális önkormányzati munkacsoportjának ülése

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Regionális önkormányzati munkacsoportja 2017. november 23-i ülésén áttekintette a külhoni nemzetrészek autonómiával, az önkormányzatiság erősítésével kapcsolatos törekvéseit, és felhívott a Minority SafePack aláírásgyűjtés támogatására.

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Regionális önkormányzati munkacsoportja Szabolcs Attila (Fidesz) és Harangozó Gábor (MSZP) elnöklése mellett november 23-i nem sajtónyilvános ülésén áttekintette a külhoni nemzetrészek autonómiával, az önkormányzatiság erősítésével kapcsolatos törekvéseit.

Őry Péter, a Magyar Köz20171123_135323össég Pártja (MKP) Országos Tanácsának elnöke bevezető előadást tartott a regionalizmus jövőjéről a Felvidéken, bemutatva a szlovákiai megyei önkormányzati rendszer kialakulását és az ehhez kapcsolódó problémákat. Kitért a római katolikus egyházmegye-rendszer magyar nyelvű pasztorációt nehezítő területi felépítésére. Őry Péter felvázolta az MKP elképzeléseit egy, a mainál élhetőbb és működőképesebb, a természetes régiókat és identitásokat figyelembe vevő közigazgatási rendszer kialakítására. Rámutatott a november 4-én tartott szlovákiai megyei önkormányzati választások tanulságaira is.

Szili Katalin a nemzetrészek törekvéseit európai kontextusban mutatta be, összegezve miniszterelnöki megbízotti munkája során végzett egyeztetési feladatainak állását is. Ismertette egy ifjúsági fókuszcsoportos kvalitatív vizsgálat eredményeit, amely a 18-35 év közti korosztály viszonyulását mérte fel. A munkacsoport külhoni tagjai tájékoztatták a testületet a helyi kihívásokról és lehetőségekről, megosztva egymással a sokszor hasonló tapasztalatokat.

Szilágyi István, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöki tanácsadója rövid tájékoztatást tartott a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez kapcsolódó aláírásgyűjtés gyakorlati kihívásairól. A munkacsoport tagjai az akció helyi tapasztalatairól számoltak be.

 

A munkacsoport egyöntet20171123_105835ű támogatásáról biztosította a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést, amely a nemzeti kisebbségek védelme európai uniós keretének megteremtését célozza meg. A munkacsoport felhívja a magyarországi és külhoni magyar pártokat és civil szervezeteket az aláírásgyűjtés sikerének előmozdítására.

Budapest, 2017. november 23.

forrás: KMKF MTI

Aláírás: http://www.minority-safepack.eu/

http://magyarhirlap.hu/cikk/103923/KMKFmunkacsoport_Napirenden_a_kulhoni_nemzetreszek_autonomiaja_es_onkormanyzatisaga

 

 

Megszakítás