A KMKF plenáris ülésének állásfoglalása

A KMKF üdvözli az Európa jövőjéről elindult párbeszédet, és kifejezi meggyőződését, hogy Európa jövőjének alakításában minden európai ember számít, a nemzeti vagy nyelvi őshonos kisebbségekhez tartozó mintegy ötvenmillió európai polgár véleménye sem hagyható figyelmen kívül. Meggyőződése, hogy az Európai Unió sokszínűségben is megjelenő egységességének nélkülözhetetlen alapja a nemzeti önazonosság. Az Európa jövőjéről szóló konferencia lehetőséget teremt arra, hogy párbeszédet kezdeményezzünk arról, hogyan lehet a nemzeti identitásban rejlő erőt az európai társadalmak és az Európai Unió politikai stabilitásának és gazdasági versenyképességének megerősítésére fordítani. Ennek érdekében a több mint 12 millió magyar embert képviselő KMKF a 2020 májusában elfogadott felhívása alapján azt javasolja a konferenciának, hogy a nemzeti önazonossághoz való jog egyetemes emberi jogként való elismerésének támogatásával erősítse az értékteremtő sokszínűséget mind az Unión, mind pedig a tagállamokon belül, fogadjon el az őshonos közösségek védelmére vonatkozó európai normákat. A KMKF fontosnak tartja a magyarság ezeréves keresztény gyökereit a Kárpát-medencében. A KMKF fontosnak tartja a Kárpát-medence természeti értékeinek megőrzését, ennek biztosítására közösen kíván fellépni az Európai Unióban.

A KMKF üdvözli az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága féléves magyar elnökségének programját, amely az őshonos nemzeti kisebbségek védelmének ügyét ismét az ET figyelmének középpontjába helyezi. A KMKF támogatja az elnökség során előterjesztett és a nemzeti kisebbségek védelme tárgyában kidolgozott alapelveket.

A KMKF nagyra értékeli a magyar kormány nemzetpolitikai támogatási programjait, amelyek segítik a szülőföldön való boldogulást, egyben figyelemre méltó társadalmi-gazdasági stabilizáló hatást fejtenek ki térségünkben.

A KMKF értékeli a romániai parlamenti választásokon újból megvalósult, magyar szervezetek közötti összefogást, egyúttal üdvözli az RMDSZ parlamenti képviseletének a romániai politikai élet stabilizálásában betöltött felelősségteljes szerepét.

A KMKF üdvözli a felvidéki magyarság egységes érdekképviseleti szervezetének, a Szövetségnek a megalakulását, és bizakodik, hogy így jó eséllyel visszaszerezhető lesz a magyar közösség parlamenti képviselete.

A KMKF megelégedettséggel állapítja meg, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolata a VMSZ szerepvállalásának is köszönhetően töretlenül fejlődik, a vajdasági magyarság sikerei pedig a többi nemzetrész számára is bátorító példát jelentenek.

A KMKF aggodalommal figyeli az ukrajnai magyar kisebbség helyzetét, és szolidaritását fejezi ki a kárpátaljai magyar közösséggel, támogatja a szerzett jogainak megvédésére irányuló erőfeszítéseit.
A KMKF példaértékűnek tartja, hogy a horvátországi és a muravidéki magyarság parlamenti képviselői megbecsült kormányzati partnerekként, a helyi magyarság számarányánál jelentősebb mértékben elő tudják mozdítani az országok közötti kétoldalú kapcsolatokat, a kölcsönösen előnyös közösségépítő programok sikerét.

Megszakítás