A brüsszeli HUNINEU Iroda

A brüsszeli HUNINEU Iroda küldetése, hogy a külhoni magyar közösségek érdekeit megjelenítse és – együttműködve az érintett magyar közösséggel – érvényesítse az európai színtéren. Ennek megfelelően az Iroda feladata, hogy tájékoztassa az brüsszeli diplomáciai, politikai közélet szereplőit és az uniós intézmények dolgozóit a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről, terveiről, céljairól és érdekérvényesítő tevékenységet fejtsen ki érdekükben.

Az iroda tevékenysége alapvetően kétirányú:

– egyfelől naprakész információval szolgál az Európai Unió intézményei, illetve a körülöttük zajló diplomáciai élet szereplői számára a kisebbségi jogok érvényesülésének, nemzeti és etnikai kisebbségben élő állampolgárok békés érdekérvényesítési törekvéseinek, és az integrációs alapszabadságok magyar vonatkozásairól: a magyar közösségek helyzetéről, törekvéseiről, valamint a magyar kisebbségpolitika fejleményeiről;

– ugyanakkor tájékoztatja a kisebbségi kérdéssel foglalkozó magyarországi intézményeket (és általuk a határon túli magyar szervezeteket) az EU intézményeiben zajló azon folyamatokról, amelyek közvetlenül, vagy közvetve érintik a közösségek helyzetét, és meghatározhatják a magyar kisebbségpolitika irányait.

A határon túli magyarok a Magyarországgal szomszédos országok állampolgárai, így helyzetük javítása és törekvéseik segítése közös érdek ezekkel az országokkal. Az iroda ezért a brüsszeli Diplomáciai Testületen belül különösen is együttműködésre törekszik a fent említett országok brüsszeli külképviseleteivel.

Megszakítás